MÔ HÌNH KẾT NỐI MẠNG TỪ ĐIỂM - ĐIỂM

   Hiện tại, việc phân phối tốc độ trong khoảng một vài Mbps lên tới hơn 1 Gbps có khuôn khổ lên đến 10km, kết nối vô tuyến điểm – điểm với thể cung ứng băng thông to cho những doanh nghiệp hoạt động để truyền vận chuyển dữ liệu mạng. Dưới đây là một đôi vận dụng của kết nối vô tuyến theo mô hình điểm – điểm:Cầu kết nối những mạng LAN (LAN-to-LAN) giữa các tòa nhà trong một thành phố lúc chúng cần độ tin cậy và thông lượng cao
   Cầu kết nối các mạng WLAN (WLAN-to-WLAN) trên cơ sở tốc độ Fast Ethernet hoặc Gigabit Ethernet để đáp ứng cho phổ thông thuê bao cùng một khi.
   Cầu kết nối vô tuyến tại 1 khu vực rừng núi, hải đảo.
   Tạo ra tuyến phố trục cho các dịch vụ (Service Provider backhaul) để kết nối mạng của khách hàng (LAN hoặc WLAN) vào mạng lõi (core network).
   Mau chóng tạo ra kết nối vô tuyến tốc độ cao lúc xảy ra thiên tai (sóng thần, bảo lụt, hỏa hoạn) làm các mạng có dây bị hư hỏng.
   Tạo ra kết nối vô tuyến dự phòng để cung cấp một kết nối khác khi xảy ra sự cố cho mạng có dây của doanh nghiệp lớn đòi hỏi thông tin doanh nghiệp phải luôn luôn thông suốt.

   Mô Hình

SHARING YOUR NEEDS

Please contact us, all your wishes will be heard!