CẤU TẠO CỦA HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG

   Các đặc điểm chung hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động:
   Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động là hệ thống thiết bị tự động phát hiện. Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động bao gồm: trung tâm báo cháy, những đầu báo cháy, (tổ hợp chuông, đèn, nút ấn) và những thiết bị ngoại vi khác…
   Nhiệm vụ của hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động:
   - Tự động phát hiện ra cháy 1 cách thức nhanh chóng, chính xác và kịp thời trong vùng– Hệ thống đang bảo vệ.
   - Tự động phát ra các dấu hiệu báo động, chỉ thị và những dấu hiệu điều khiển những đồ vật ngoại vi của hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động nhằm thực hiện một nhiệm vụ cụ thể nào ngừng thi côngĐây.
đặc biệt, sở hữu hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động tiêu dùng đầu báo cháy khói thì nó còn mang nhiệm vụ quan yếu hơn là “cảnh báo”, nghĩa là phát hiện và thông tin sự sắp cháy, sự cháy âm ỉ chưa mang ngọn lửa.


   Phân chiếc hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động:
   1. Phân mẫu hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo nguyên lý làm cho việc của đầu báo cháy có:
   – Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động dùng đầu báo cháy khói: là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động khiến cho việc dựa vào nguyên lý làm cho việc của đầu báo cháy khói. Hệ thống này chủ yếu phát hiện ra sự gia tăng nồng độ khói ở trong khu vực bảo kê.
   – Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động sử dụng đầu báo cháy nhiệt: là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động làm cho việc dựa theo nguyên lý làm cho việc của đầu báo cháy nhiệt. Hệ thống này chủ yếu phát hiện ra sự thay đổi nhiệt độ ở trong khu vực kiểm soát an ninh.
   – Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động dùng đầu báo cháy ánh sáng (lửa): làm cho việc dựa vào nguyên lý làm việc của đầu báo cháy lửa. Hệ thống này chủ yếu phát hiện ra nồng độ tăng cường ánh sáng của ngọn lửa trong khu vực bảo kê.
   – Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động dùng đầu báo cháy hỗn hợp: là hệ thống khiến cho việc dựa trên nguyên lý khiến việc của đầu báo cháy hẩu lốn như: đầu báo cháy nhiệt và khói; đầu báo cháy nhiệt và lửa. Hệ thống này chính yếu phát hiện ra sự đổi thay các yếu tố môi trường trong khu vực bảo kê.


   2. Phân loại hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo đặc điểm kỹ thuật của hệ thống báo cháy.
   – Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo vùng (hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động thường): (hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động thường ngày – Couventional fire alarm system): là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động có chức năng báo cháy tới một khu vực, 1 địa điểm (có thể sở hữu 1 hoặc phổ biến đầu báo cháy). Diện tích bảo vệ của một khu vực sở hữu thể trong khoảng vài chục đến 2000 mhai (tuỳ thuộc đặc điểm khu vực đó).
   – Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo địa chỉ: (Addressable fire alarm system) : là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động sở hữu khả năng báo cháy chuẩn xác đến từng vị trí từng đầu báo riêng biệt (từng địa chỉ cụ thể). Diện tích bảo vệ của một liên hệ báo cháy chỉ giới hạn trong khoảng vài chục mét vuông (tuỳ thuộc vào từng cái đầu báo cháy). Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động thông minh: với sự lớn mạnh khoa học công nghệ, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo liên hệ đã trở nên hệ thống báo cháy thông minh (Intelligent fire alarm system).
   Đây là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động ngoài chức năng báo cháy thông thường theo liên hệ, nó còn có thể đo được một số tham số về môi trường của khu vực nơi lắp đặt đầu báo cháy như nhiệt độ, nồng độ khói,… và sở hữu thể đổi thay được ngưỡng tác động của đầu báo cháy theo đề xuất của nhà thiết kế và lắp đặt. Trong thực tại thường dùng phương pháp phân dòng này.

 

NHU CẦU CỦA BẠN LÀ GÌ?

Hãy liên hệ với chúng tôi, mọi mong muốn của Bạn sẽ được lắng nghe!