CẤU HÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRÒI HÒA LƯỚI

CẤU HÌNH HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GỒM CÓ:

1. Tấm pin năng lượng mặt trời.

2. Bộ Inverter hòa lưới.

3. Bộ giám sát từ xa.

4. Tủ điện bảo vệ đóng, ngắt.

5. Tải tiêu thụ.

6. Đồng hồ điện 2 chiều.

7. Lưới điện.

SHARING YOUR NEEDS

Please contact us, all your wishes will be heard!