GIẢI PHÁP HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG ĐỊA CHỈ HOCHIKI

   Hệ thống báo cháy và chữa cháy là hệ thống phát hiện nguy cơ, khu vực cháy thông qua máy phát dấu hiệu, song song lúc chậm triển khai hệ thống chữa cháy sẽ được kích hoạt để xử lý kịp thời khu vực xảy ra cháy. ...

CẤU TẠO CỦA HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG

   Các đặc điểm chung hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động:   Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động là hệ thống thiết bị tự động phát hiện. Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động bao gồm: trung tâm...

GIẢI PHÁP BÁO ĐỘNG, BÁO CHÁY

   Nhằm phát hiện sớm các nguy cơ cháy nổ,những xâm nhập bất hợp pháp hoặc rò gỉ khí gas,vỡ kính....Từ đó Habico có những biện pháp thích hợp để xử lý.Tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.   Ngoài ra hệ...

HỆ THỐNG BÁO CHÁY BÁO KHÓI TỰ ĐỘNG

   Hệ thống báo cháy, báo khói tự động là hệ thống gồm tập hợp các thiết bị có nhiệm vụ phát hiện và báo động khi có cháy xảy ra. Hệ thống này đặc biệt cần thiết trong tòa nhà cao tầng, công xưởng hay ở trong...

HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG, BÁO CHÁY

   Hệ thống báo cháy tự động không chỉ là một cái chuông, mà là cả một tập hợp các thiết bị có nhiệm vụ phát hiện và báo động khi có cháy xảy ra. Tín hiệu cháy có thể được phát hiện và ra...

SHARING YOUR NEEDS

Please contact us, all your wishes will be heard!